FISKE:
Heldagsfiske 1900:-/pers
I paketet ingår: c:a 8 timmars fiske med toppenutrustning, båt och flytoveraller

Halvdagsfiske 1200:-/pers
I paketet ingår c:a 4 timmars fiske med toppenutrustning, båt och flytoveraller


Presentkort finns att köpa för ett verkligt fiskeminne.


FÖRSÄKRING:
Varje enskild kund ansvarar för att själva inneha rätt försäkring.
Företaget innehar försäkringar för båt och redskap